INTERPELACJE – GRUDZIEŃ 2012 R.

  Gorlice, 28 grudnia 2012 r.   Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak     INTERPELACJE   I   Realizacja zamówienia publicznego dotyczącego kolektorów słonecznych na pływalni „Fala” nie zgadza się przedmiotem zamówienia, a także z dodatkowymi wyjaśnieniami udzielonymi przez zamawiającego, co może znaczyć, że osoby, które miały interes w uzyskaniu zamówienia poniosły szkodę, a to […]

 więcej>>

28 grudnia 2012 by anowak

INTERPELACJE – LISTOPAD 2012 R.

nbsp; Gorlice, 29.11.2012 r.   Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak    INTERPELACJE – LISTOPAD   I Decyzją burmistrza zlikwidowano Wydział Promocji Miasta a powołano Wydział Strategii, Promocji i Funduszy Zewnętrznych. Do zadań Wydziału należy między innymi realizacja zadań z zakresu pozyskiwania i wykorzystania środków pochodzących z pomocy zagranicznej w tym z Unii Europejskiej, pozyskiwanie środków […]

 więcej>>

2 grudnia 2012 by anowak

INTERPELACJE – PAŹDZIERNIK

Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak     INTERPELACJE PAŹDZIERNIK 2012   I   Odpowiedzi na interpelację często odbiegają znacznie od zadanego pytania. Tak jest też w przypadku interpelacji zgłoszonej przez mnie na wrześniowej sesji. Odpowiedź, że informację dostałam w czerwcu, a w sprawie nic się nie zmieniło, nie jest satysfakcjonująca. Ciążące na mieście zobowiązanie finansowe […]

 więcej>>

25 października 2012 by anowak

INTERPELACJE – WRZESIEŃ

  Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak   INTERPELACJE WRZESIEŃ   I   Ze względu na przedłużające się procedury kupcy z placu targowego przy Ogrodowej nie mogą w planowanym terminie przejść na plac przy ulicy Węgierskiej. Proszą, by dać im jeszcze kilka tygodni na sfinalizowanie potrzebnych formalności. Znany im był wcześniej ostateczny termin zamknięcia placu, jednak […]

 więcej>>

27 września 2012 by anowak

INTERPELACJE – SIERPIEŃ

Gorlice, 30.08.2012 r.   Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak   INTERPELACJE – SIERPIEŃ   I   W odpowiedzi na interpelację dotyczącą strony prawnej wprowadzonych w Statutach osiedli zmian, co do których zgodności z zapisami Konstytucji miałam wątpliwości, dowiedziałam się, że były one podyktowane uwagami zgłaszanymi przez samych przewodniczących Zarządów osiedli i radnych. W związku z […]

 więcej>>

31 sierpnia 2012 by anowak

INTERPELACJE – CZERWIEC

 Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak   INTERPELACJE – CZERWIEC   I   Mieszkańcy skarżą się, że nie otrzymują odpowiedzi na kierowane do Urzędu pisma. Stawiane zarzuty nie są bezpodstawne. Osobiście od kilku miesięcy czekam na odpowiedź z Komisji Budownictwa i Inwestycji w sprawie przejścia dla pieszych w okolicach sklepów Handlowiec, Biedronka, Galeria EP oraz z […]

 więcej>>

28 czerwca 2012 by anowak

INTERPELACJE – MAJ

Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak INTERPELACJE – MAJ   I   Mieszkańcy Sokoła zwracają się z prośbą o wykonanie przejścia dla pieszych w okolicy przystanku autobusowego przy ulicy Dukielskiej. Wzmożony ruch samochodowy związany między innymi z otwarciem nowej placówki handlowej, brak bezpiecznego oznakowanego przejścia stanowi poważne zagrożenie dla pieszych użytkowników dróg, szczególnie wysiadających z autobusu […]

 więcej>>

31 maja 2012 by anowak

INTERPELACJE – KWIECIEŃ

Gorlice, 26.04.2012  Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak INTERPELACJE – KWIECIEŃ   I     Z otrzymanej na interpelację odpowiedzi wynika, że w Urzędzie nie ma odpowiedniej ilości etatów dla osób niepełnosprawnych, co skutkuje obowiązkowymi wpłatami na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponad 36 tysięcy złotych w minionym roku i blisko 32 tysiące zaplanowane na […]

 więcej>>

27 kwietnia 2012 by anowak