Jaruzelski zamiast „Teleranka”

  Rok 1981 zapisał się szczególnie w życiu polskich rodzin niezależnie od tego, po której stronie polsko– polskiej barykady się znalazły. Konsekwencje tego historycznego czasu mają swoją kontynuację do dziś, chociaż w różnym wymiarze. Dla mnie początek tamtego roku był znamienny – cud narodzin! Na świat przyszła moja najstarsza córka. Było pięknie. Nawet kłopoty z […]

 więcej>>

13 grudnia 2014 by anowak

RADA MIASTA – PIERWSZE STARCIE

Próbę generalną przed wtorkowym zaprzysiężeniem Burmistrza i wyborem przewodniczących poszczególnych komisji radni kadencji 2014 – 2018 mają za sobą. Koalicyjna solidarność zaspokoiła ambicje jednych, pogroziła palcem innym. Przyjąć należy, że wszystko dla dobra miasta i jego mieszkańców. Wiadomość o spotkaniu dotyczącym ustalenia składu osobowego poszczególnych komisji rady miasta była jednocześnie sygnałem, że karty zostały do […]

 więcej>>

6 grudnia 2014 by anowak

GRATULACJE DLA RAFAŁA KUKLI – UMARŁ KRÓL, NIECH ŻYJE KRÓL

  Opadają emocje związane z wyborami samorządowymi. Tam gdzie są zwycięscy, tam są też pokonani. Największym przegranym okazał się urzędujący burmistrz Witold Kochan. Moim skromnym zdaniem na  porażkę solidnie zapracował.     Gratuluję Rafałowi Kukli wygranej i chociaż w I turze wyborów byliśmy konkurentami, to jego obecne zwycięstwo napawa mnie zadowoleniem i nadzieją na pozytywne […]

 więcej>>

1 grudnia 2014 by anowak

NA UKŁADY NIE MA RADY, CZYLI INAUGURACYJNE POSIEDZENIE RADY MIASTA

   Nowym przewodniczącym Rady Miasta Gorlice został Krzysztof Wroński (16 głosów za). Wiceprzewodniczące to Jolanta Dobek (19 głosów za)  i Mariola Migdar (12 głosów za)     Tak jak można było przewidzieć, „nieodżałowanego” przewodniczącego Rady Miasta Gorlice Bogdana Musiała zastąpił na tym stanowisku znany ze swojej elokwencji  radny Krzysztof Wroński, co potwierdziło starą prawdę, że […]

 więcej>>

28 listopada 2014 by anowak

NASZ KANDYDAT W TVP KRAKÓW

   Przedwyborcze tête à tête z TVP Kraków     Jako była już kandydatka na burmistrza z dużą ciekawością oczekiwałam debaty moich konkurentów w wyborczych zmaganiach, którą prezentować miała  TV Kraków. Zaczęło się. Pierwszym gość to ubiegający się o reelekcję burmistrz Zakopanego. Miejsce jego  kontrkandydata pozostało puste. Ze słów prowadzącej wynikło, że nie podjął rzuconej […]

 więcej>>

22 listopada 2014 by anowak

WYAUTOWANI WYBORCY

  Konsytuacja RP w art.  62. Jasno i wyraźnie mówi, komu przysługuje czynne prawo wyborcze. Zgodnie z ustawowym zapisem każdy obywatel naszego kraju, który ukończył 18 lat, nie został pozbawiony praw publicznych, czy ubezwłasnowolniony, ma prawo do udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów oraz swoich przedstawicieli do organów samorządowych.     […]

 więcej>>

16 listopada 2014 by anowak

WOJEWODA WYGASIŁ MANDAT RADNEGO WROŃSKIEGO

    Wojewódzkie żarna sprawiedliwości mełły długo i powoli. Niemal dwa lata Wojewoda badał, czy radny Krzysztof Wroński będąc radnym i jednocześnie skarbnikiem Gorlickiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości złamał ustawę zwaną antykorupcyjną czy nie. Po miesiącach analiz, wymiany korespondencji, zapadła niekorzystna dla radnego decyzja. 5 września 2014 r. radni zmuszeni byli głosować nad uchwałą wygaszającą jego […]

 więcej>>

31 października 2014 by anowak

INTERPELACJE PAŹDZIERNIK – OSTATNIE :-)

  Gorlice, 30.10.2014 r. Radna Miasta Gorlice   Alicja Nowak INTERPELACJE – PAŹDZIERNIK 2014     I    Wśród sukcesów mijającej kadencji na pierwszym miejscu Burmistrz wymienia inwestycje  wykonane w strefie aktywności gospodarczej. Unijne pieniądze plus środki własne pozwoliły na budowę dróg, chodników, oświetlenia oraz na  doprowadzenie mediów, a wszystko po to, by przyciągnąć inwestorów, […]

 więcej>>

30 października 2014 by anowak