INTERPELACJE – GRUDZIEŃ 2014

Gorlice, 29.12.2014 r. Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak   INTERPELACJE GRUDZIEŃ 1/2014   I   Weryfikacji zgłoszeń do pierwszego budżetu obywatelskiego dokonywał w 2013 roku powołany przez burmistrza zespół fachowców w oparciu o przyjęty  Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Gorlice na rok 2014, który stawiał konkretne wymogi. Zgodnie z pkt. 1 i 2 §2  projekt miał […]

 więcej>>

29 grudnia 2014 by anowak

INTERPELACJE PAŹDZIERNIK – OSTATNIE :-)

  Gorlice, 30.10.2014 r. Radna Miasta Gorlice   Alicja Nowak INTERPELACJE – PAŹDZIERNIK 2014     I    Wśród sukcesów mijającej kadencji na pierwszym miejscu Burmistrz wymienia inwestycje  wykonane w strefie aktywności gospodarczej. Unijne pieniądze plus środki własne pozwoliły na budowę dróg, chodników, oświetlenia oraz na  doprowadzenie mediów, a wszystko po to, by przyciągnąć inwestorów, […]

 więcej>>

30 października 2014 by anowak

INTERPELACJE – WRZESIEŃ 2014 R.

  Gorlice, 25.09.2014 Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak   INTERPELACJE WRZESIEŃ 2014   I   Zwracam się o informację na temat aktualnej sytuacji cmentarza wojennego przy ulicy Wincentego Pola,   na którym spoczywają żołnierze i partyzanci polegli podczas II wojnie światowej.  Dostęp do żołnierskich kwater jest uniemożliwiony, ponieważ dopuszczono do przejęcia tego terenu  przez rafinerię „Glimar”. […]

 więcej>>

25 września 2014 by anowak

INTERPELACJE – SIERPIEŃ 2014

i  Gorlice, 28.08.2014 r.   INTERPELACJE, SIERPIEŃ 2014     I   Grupa mieszkańców Sokoła, która nie dysponuje własnym środkiem komunikacji, a z przyczyn zdrowotnych lub z racji wieku ma ograniczenia ruchowe, wnosi o przywrócenie w soboty i dni świąteczne miejskiej komunikacji. Zainteresowani podkreślają, że brak transportu publicznego powoduje, że od blisko dwóch lat w […]

 więcej>>

4 września 2014 by anowak

INTERPELACJE – CZERWIEC 2014

  Gorlice, 26.06.2014 r. Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak   INTERPELACJE CZERWIEC 2014 R.   I   Mieszkańcy Glinika, okolic ul. Chopina skarżą się na roznoszące się przykre zapachy, które są szczególnie uciążliwy w upalne dni. Sugestie co do ich źródeł są różne. Dominują zarzuty pod adresem niesprawnej instalacji wodno – kanalizacyjnej. Jako winna wskazywana […]

 więcej>>

30 czerwca 2014 by anowak

INTERPELACJE – MAJ

Gorlice, 29.05.2014 r Radna Miasta Gorlice   Alicja Nowak        INTERPELACJE MAJ 2014    I   Jak co miesiąc, tak i na dzisiejszej sesji, większością głosów przyjęto projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie. Uzasadniając potrzebę dodatkowych nakładów finansowych dla Przedszkola nr 5 napisano, że „przeznaczona w budżecie kwota okazała się niewystarczająca na zawarcie […]

 więcej>>

1 czerwca 2014 by anowak

INTERPELACJE – KWIECIEŃ 2014

Gorlice, 23.04.2014 Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak     INTERPELACJE KWIECIEŃ   I   W związku z interwencją grupy mieszkańców zwracam się o informacje dotyczącą planów rozbudowy cmentarza komunalnego w Gorlicach, a także o przedstawienie prognozy oddziaływania na środowisko posadowionej w centrum miasta nekropolii. Zaniepokojenie mieszkańców budzą pogłoski mówiące o  poszerzeniu terenu miejsc grzebalnych na […]

 więcej>>

23 kwietnia 2014 by anowak

INTERPELACJE – MARZEC 2014

    Gorlice, 26.03.2014 r.   Radna Miasta Gorlice   Alicja Nowak INTERPELACJE – MARZEC 2014   I   Na lutowej sesji, złożyłam interpelację dotyczącą możliwości obniżenia podatków od nieruchomości płaconych przez mieszkańców i lokalne firmy, i załączyłam do niej projekt uchwał. Niestety, nikt z radnych się pod nim nie podpisał.   Trzon udzielonej mi […]

 więcej>>

27 marca 2014 by anowak