INTERPELACJE GRUDZIEŃ 2013

    Gorlice, 30.12.2013 r.   Radna Miasta Gorlice   Alicja Nowak       INTERPELACJE – GRUDZIEŃ   I   Proszę o wyjaśnienie, jaki jest cel zaciągania przez budżet miasta w przyszłym roku, nowej pożyczki na kwotę 1 mln 300 tys. zł, jeżeli przedłożony projekt budżetu w § 3 ust. 1 przewiduje nadwyżkę budżetową […]

 więcej>>

30 grudnia 2013 by anowak

INTERPELACJE – LISTOPAD 2013

    Gorlice, 27.11.2013 r. Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak   INTERPELACJE LISTOPAD   I W latach 2008 i 2011 składałam interpelacje dotyczące biegnącego przez gęsto zaludnione tereny miasta wybudowanego w latach 1963 – 1965 gazociągu wysokoprężnego. W tej sprawie zgłaszałam też uwagi do Planu Energetycznego dla miasta Gorlice, opracowanego na lata 2012 – 2030, […]

 więcej>>

28 listopada 2013 by anowak

INTERPELACJE – PAŹDZIERNIK

      Gorlice, 30.10.2013 r.   Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak &nbsp\ INTERPELACJE PAŹDZIERNIK   I   Mieszkańcy ulicy Chopina zwracają się o budowę chodnika i przejścia dla pieszych w okolicy przystanku autobusowego. Zasadność prośby argumentuje też fakt zasiedlenia wkrótce nowo wybudowanego bloku, co wiąże się ze wzmożonym ruchem kołowym i pieszym w tej […]

 więcej>>

31 października 2013 by anowak

INTERPELACJE – WRZESIEŃ 2013

  PORZĄDEK SESJI RADY MIASTA GORLICE       Gorlice, 26.09.2013 Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak   INTERPELACJE   I   W Krynicy, Piwnicznej, Kraśniku, Tarnowie, Nowym Sączu i wielu innych miejscowościach w Polsce, dzięki środkom unijnym wyremontowano, bądź będą remontowane lub budowane targowiska miejskie, ponieważ władze samorządowe zabiegały o środki unijne, które można było […]

 więcej>>

26 września 2013 by anowak

INTERPELACJE – SIERPIEŃ 2013

    Gorlice, 29.08.2013 r.   Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak   INTERPELACJE SIERPIEŃ I   Ponownie zgłaszam potrzebę wyremontowania fragmentu ciągu pieszego przy ulicy Ariańskiej. Zapowiedź uwzględnienia tego działania w budżecie na rok 2013 została przekazana w odpowiedzi na interpelację w maju 2012 r. Proszę o podanie przybliżonego terminu rozpoczęcia zaplanowanego na ten rok […]

 więcej>>

16 września 2013 by anowak

INTERPELACJE CZERWIEC 2013

    Gorlice, 27.06.2013 r. Radna Miasta Gorlice   Alicja Nowak   INTERPELCACJE   I    związku z decyzją władz miejskich, dotyczącą likwidacji targowiska przy ul. Ogrodowej i wynikających z tego powodu konsekwencji w postaci utraty wielu miejsc pracy, a co za tym idzie środków utrzymania dla kilkunastu gorlickich rodzin, zwracam się   do Burmistrza Miasta […]

 więcej>>

27 czerwca 2013 by anowak

Odwołać przewodniczącego Musiała – INTERPELACJE – MAJ

    Gorlice, 23.05.2013 r.   Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak   INTERPELACJE – MAJ   I   Rodzice uczniów MZS nr 1 zwracają się do władz miejskich o przekazanie środków na zakup szafek do szatni szkolnych, by uniknąć incydentów z niszczeniem mienia i podnieść poziom bezpieczeństwa, wynikającego z właściwego korzystania z szatni.     […]

 więcej>>

23 maja 2013 by anowak

INTERPELACJE – KWIECIEŃ 2013

    Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak INTERPELACJE – KWIECIEŃ 2013 R   I   W związku z problemami w poruszaniu się, co jest przypadłością wielu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Sienkiewicza, zwracam się o remont chodnika od DPS do skrzyżowania z ul. Szpitalną. Stan chodnika nie pozwala osobom niepełnosprawnym ruchowo na bezpieczne korzystanie […]

 więcej>>

25 kwietnia 2013 by anowak